SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY4H – szkolenie podstawowe                         
 
- podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy                                                                                                                    
- postępowanie z nieprzytomnym, nieoddychającym – resuscytacja krążeniowo – oddechowa RKO (wyk. + ćw.)
- postępowanie z nieprzytomnym, oddychającym – pozycja bezpieczna (wyk. + ćw.)
- pokaz użycia AED
- krwawienia, złamania, oparzenia atak padaczki
- omówienie składu apteczki
6H – szkolenie dla osób wskazanych do udzielania pomocy w zakładach pracy
 
- podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy
- postępowanie z nieprzytomnym, nieoddychającym - resuscytacja krążeniowo – oddechowa RKO (wyk. + ćw.)
- postępowanie z nieprzytomnym oddychającym -  pozycja bezpieczna (wyk. + ćw.)
- odwracanie nieprzytomnego poszkodowanego z brzucha na plecy (wyk. + ćw.)
- użycie AED - Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (pokaz)
- krwawienia, złamania, oparzenia (wyk. + ćw.)
- atak padaczki                                                                                                                          
- omówienie składu apteczki zakładowej
4H – szkolenie AED
 
- podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy oraz użycia AED
- postępowanie z nieprzytomnym nieoddychającym – RKO oraz użycie AED (wyk. + ćw.)
- postępowanie z nieprzytomnym oddychającym – pozycja bezpieczna (wyk. + ćw.)
- omówienie składu apteczki
8H – szkolenie rozszerzone dla osób wskazanych do udzielania pierwszej pomocy
w zakładach pracy

 
- podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy (wyk.)
- postępowanie z nieprzytomnym – nieoddychającym, resuscytacja – krążeniowo – oddechowa (wyk. + ćw.)
- postępowanie z nieprzytomnym oddychającym - pozycja bezpieczna (wyk. + ćw.)
- odwracanie poszkodowanego z brzucha na plecy (wyk. + ćw.)
- sposoby przenoszenia poszkodowanych (wyk. + ćw.)
- użycie AED - Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (wyk. + ćw.)
- krwawienia, złamania, oparzenia (wyk. + ćw.)
- atak padaczki (wyk.)
- zatrucia (wyk.)
- omówienie składu apteczki zakładowej (wyk. + pokaz)
6H – szkolenie dla kierowców
 
- podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy (wyk.)
- zabezpieczenie miejsca wypadku (wyk.)
- postępowanie z nieprzytomnym, nieoddychającym - resuscytacja krążeniowo – oddechowa RKO (wyk. + ćw.)
- postępowanie z nieprzytomnym oddychającym -  udrożnienie dróg oddechowych (wyk. + ćw.)
- odwracanie nieprzytomnego poszkodowanego z brzucha na plecy (wyk. + ćw.)
- sposoby przenoszenia i wyciągania poszkodowanych z samochodu (wyk. + ćw.)
- użycie AED - Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (pokaz)
- krwawienia, złamania, oparzenia (wyk. + ćw.)
- atak padaczki (wyk.)
- omówienie składu apteczki samochodowej (wyk. + pokaz)
14H – dwudniowe szkolenie dla RATOWNIKÓW w zakładach pracy
 
- podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy (wyk.)
- poznanie mechanizmów zatrzymania krążenia (wyk.)
- postępowanie z dorosłym nieprzytomnym , nieoddychający - RKO (wyk. + ćw.)
- postępowanie z dzieckiem nieprzytomnym nieoddychającym  - RKO (pokaz)
- postępowanie z nieprzytomnym oddychającym - pozycja bezpieczna (wyk. + ćw.)
- odwracanie poszkodowanego z brzucha na plecy (wyk. + ćw.)
- sposoby przenoszenia poszkodowanych = jeden ratownik  - kilku ratowników (wyk. + ćw.)
- użycie AED - Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego (wyk. + ćw.)
- poznanie mechanizmów urazów (wyk.)
- krwawienia, złamania, oparzenia (wyk. + ćw.)
- co to jest wstrząs oraz zasady postępowania (wyk.)
- cukrzyca (wyk.)
- atak padaczki (wyk.)
- zatrucia (wyk.)
- omówienie apteczki zakładowej (wyk. + pokaz)5H – szkolenie pediatryczne
 
- podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy (wyk.)
- postępowanie z dzieckiem nieprzytomnym, nieoddychającym – RKO (wyk. + ćw.)
- postępowanie z osobą nieprzytomną nieoddychającą powyżej 8-go roku życia – RKO (wyk. + ćw.)
- postępowanie z nieprzytomnym oddychającym, pozycja bezpieczna (ćw.)
- zadławienia (wyk.)
- krwawienia, złamania, oparzenia (wyk. + ćw.)
- atak padaczki
- omówienie podstawowego składu apteczki (wyk. + pokaz)
8H – szkolenie rozszerzone pediatryczne
 
- podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy (wyk.)
- poznanie mechanizmów zatrzymania krążenia u dzieci (wyk.)
- postępowanie z dzieckiem nieprzytomnym, nieoddychającym – RKO (ćw.)
- postępowanie z osobą nieprzytomną, nieoddychającą powyżej 8-go roku życia – RKO (wyk. + ćw.)
- postępowanie z nieprzytomnym oddychającym - pozycja bezpieczna (wyk. + ćw.)
- sposoby odwracania nieprzytomnego z brzucha na plecy (wyk. + ćw.)
- zadławienia (wyk. + ćw.)
- krwawienia, złamania, oparzenia (wyk. + ćw.)
- zatrucia (wyk.)
- atak padaczki (wyk.)
- omówienie podstawowego składu apteczki (wyk. + pokaz)

 

Akademia

Pierwszej Pomocy
MAMY , TATY
i
MALUCHA

 
Nieszczęśliwe wypadki zagrażające zdrowiu i życiu ludzi mogą zdarzyć się w każdych, najmniej przewidywalnych okolicznościach. I może zdarzyć się, że właśnie Ty będziesz świadkiem takiego zdarzenia. Jeśli świadkowie wypadku będą potrafili zareagować we właściwy sposób, będą potrafili udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym, to w znacznym stopniu może wpłynąć na zminimalizowanie niekorzystnych skutków wypadku, a czasami uratować czyjeś życie.
 
Pierwszej pomocy może udzielić KAŻDY, zarówno dorosły jak i dziecko.
 
Oferujemy Państwu Nasz autorski program skierowany zarówno dla rodziców (aby byli w stanie udzielić pomocy dzieciom a także innym dorosłym oraz dla dzieci (bo to One czasami są jedynymi świadkami niebezpiecznego zdarzenia).
Obydwie propozycje są dostosowane zarówno formą jak i treścią do odbiorcy (dorosły-dziecko).
 
Szkolenie dla rodziców obejmuje ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy z naciskiem na postępowanie w sytuacjach nagłych mogących główne zdarzyć się dzieciom.
Szkolenie dla dzieci ma głównie formę zabawy edukacyjnej. Poprzez zabawę dążymy do przełamania stresu i uczymy prawidłowego zareagowania w razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku.
 
 
DLA MAMY i TATY:
 
Szkolenie z pierwszej pomocy pediatrycznej
 
DLA MALUCHA:
 
Szkolenie z pierwszej pomocy - "Młody ratownik"


 
DLA MAMY i TATY:
 
Opiekując się dziećmi, mamy za zadanie między innymi chronić Je przed niebezpieczeństwem i zapobiegać przed wypadkami. Mimo wszystko wypadek może zdarzyć się zawsze i wszędzie. W takiej sytuacji warto wiedzieć jak zareagować.  
 
 
 

Szkolenie pediatryczne


 

       „Podstawowe czynności ratujące życie ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji mogących pojawić się u dzieci”

⇒ Forma zajęć – krótkie wykłady przelatane dużą ilością ćwiczeń
⇒ Program skierowany do grupy maksymalnie 14 osób
⇒ Profesjonalny sprzęt szkoleniowy
⇒ Materiały szkoleniowe
⇒ Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
⇒ Kurs obejmuje 6 godzin zegarowych
⇒ Dojeżdżamy na miejsce szkolenia
 
 
 
       Obejmuje następujące zagadnienia:
 
⇒ Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy
⇒ Postępowanie z nieprzytomnym nieoddychającym dorosłym - RKO
⇒ Postępowanie z nieprzytomnym nieoddychającym dzieckiem – RKO
⇒ Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym oddychającym –pozycja bezpieczna
⇒ Zadławienia
⇒ Atak padaczki
⇒ Krwawienia
⇒ Złamania
⇒ Oparzenia
⇒  Zatrucia
⇒ Omówienie składu apteczki
 
⇒ Pokaz obsługi AEDDLA MALUCHA:
 
Szkolenie z pierwszej pomocy - "Młody ratownik" - to nauka poprzez zabawę edukacyjną. Jako pomoce dydaktyczne posłużą: misie (które "Młodzi ratownicy" będą mięli za zadanie bandazować), kolorowanki, plakaty (na których należy dorysować brakujące elementy), quizy, profesjonalne manekiny szkoleniowe, materiały opatrunkowe.
 
Im wcześniej dzieci poznają czym jest pierwsza pomoc, tym łatwiej będzie im zatrzymać się przy
ewentualnym wypadku i udzielić niezbędnej pomocy.
 
Zajęcia z pierwszej pomocy dla malucha:
- pomogą zmniejszyć stres przed ewentualnym udzielaniem pomocy,
- wyczulą na ewentualne stany zagrożenia życia, nauczą dzieci kiedy należy reagować, 
- nauczą podstaw udzielania pierwszej pomocy, to co dziecko realnie może wykonać (wezwać pomoc, rozpoznać stan zagrożenia życia, udzielić podstawowej pierwszej pomocy) 
 
Każdy uczestnik, po ukończonym szkoleniu dostaje dyplom "młodego ratownika" .

 
 

szkolenie DLA MALUCHA

 

 

      „MŁODY RATOWNIK"

 
⇒ Forma zajęć – pokazy, dyskusje i ćwiczenia na różnorodnych gadżetach (kolorowanki, pluszowe zabawki, manekiny szkoleniowe, materiały opatrunkowe)
⇒  Program skierowany do grupy maksymalnie 14 osób (dwóch instruktorów)
⇒  Dyplom "Młodego Ratownika"
⇒ Kurs obejmuje 3 godziny zegarowe
⇒ Dojeżdżamy na miejsce szkolenia 

     Obejmuje następujące zagadnienia:
 
⇒  Kiedy należy wzywać pomoc
⇒  Jak wzywać pogotowie ratunkowe
⇒ Rozpoznanie stanu zagrożenia życia
⇒  Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym
⇒  Wstępne zabezpieczenie urazów
 

 


   


© Copyright 2023