SZKOLENIA BHP


Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki i pracy  z dnia 27 lipca 2004 roku obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnić pracownikowi odpowiednie przeszkolenie z zakresu  bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Oferujemy certyfikowane szkolenia  bhp dla wszystkich zainteresowanych i zobowiązanych ustawowo, to jest:  pracodawców i osób kierujących pracownikami, pracowników na stanowiskach administracyjno – biurowych, pracowników na stanowiskach robotniczych, pracowników na stanowiskach inżynieryjno – technicznych i innych.

Zakres szkoleń obejmuje:
- szkolenia wstępne bhp
- szkolenia okresowe bhp

Możemy podjąć się prowadzenia  kompleksowej obsługi firmy w zakresie bhp  (szkolenia wstępne i okresowe, ocena ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy, dokumentacja powypadkowa).

Swoje usługi z dziedziny bhp oferuje specjalista bhp, posiadający ukończone studia podyplomowe na kierunku Bezpieczeństwo, Higiena pracy i Ergonomia Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie.


© Copyright 2022