POZORACJE WYPADKÓW I POKAZY RATOWNICZE


W celu sprawdzenia posiadanej wiedzy oraz doszkolenia praktycznego z zakresu udzielania pierwszej pomocy, proponujemy inscenizację  różnego typu wypadków, np. komunikacyjne, porażenia prądem, upadki z wysokości, (scenariusz zgodny z ryzykiem powstania urazu na danym terenie).

Pracownicy lub inni przypadkowi świadkowie zdarzenia, będą mieli za zadanie zmierzyć się z niebezpieczną sytuacją i wykazać się lub zapoznać z właściwą reakcją na nią. Celem działań będzie zabezpieczenie poszkodowanych a także wezwanie pomocy kwalifikowanej (pogotowia ratunkowego).
 
Centrum Aktywnej Pomocy RATLOMED ze swojej strony poinformuje centralę pogotowia ratunkowego o prowadzonych ćwiczeniach, tak aby profesjonalny zespół ratownictwa medycznego nie został wysyłany na miejsce ćwiczeń.
 
Przebieg pozorowanej akcji ratowniczej  może zostać nagrywany i następnie wspólnie z uczestnikami omówiony i przeanalizowany.

Przykładowe tematy pozoracji/ pokazów ratowniczych:

                               

         
© Copyright 2022