SZKOLENIA DLA GRUP RATOWNICZYCH W ZAKŁADACH PRACY


Firmom, które stawiają na bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie pracowników proponujemy stworzenie Grupy Ratowniczej.

Grupa taka, to chętni którzy chcą nauczyć się udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i w razie wypadku powstałego w zakładzie pracy są gotowi pomóc współpracownikom jeszcze przed przyjazdem pogotowia ratunkowego.

Opracujemy dla Grupy Ratowniczej roczny program szkoleniowy (tak aby wiedza z zakresu ratownictwa była utrwalana i ciągle aktualna) .

Program i częstotliwość spotkań ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb Firmy.

Poniżej przedstawiamy przykładowy program oparty na co dwumiesięcznych spotkaniach.


STYCZEŃ - szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej
MARZEC - niespodziewana pozoracja wypadku na terenie firmy
- omówienie przebiegu pozoracji z całą grupą
MAJ  - szkolenie przypominające oraz wdrażające nowe zagadnienia
LIPIEC - warsztaty szkoleniowe / ćwiczenia w terenie
WRZESIEŃ - pozoracja
LISTOPAD - szkolenie podsumowujące całoroczne spotkania

            
© Copyright 2022